Zveřejněno: 17. Ledna 2024

Snížili jsme EMISE a v tomto trendu chceme pokračovat

Snažíme se chovat max. zodpovědně a ekologicky a to hlavně činy nikoliv marketingovými frázemi. Za poslední dva roky se nám podařilo optimalizací tras snížit ujeté kilometry o 25% a tím i spotřebu paliva a s ní související tvorbu emisí. Používáním moderních vozidel s nízkými emisemi se snažíme max. přispět k ochraně ovzduší. Žijeme v našem regionu a chceme, aby se tu všem žilo co nejlépe.